ARVIOINTI JA TESTIT

TYÖURAN JA OSAAMISEN ANALYSOINTI

Tässä tehtävässä analysoit  työ- ja opiskeluhistoriaasi, tulevaisuuden odotuksiasi ja henkilökohtaisia valmiuksiasi suoriutua työstäsi. Tehtävään vastataan kirjallisesti vapaamuotoisesti.

Jos sinulla on TUNNUS, aloita vastaaminen tästä.

OMIEN TYÖROOLIEN ARVIOINTI

Tehtävässä on kuvattu yhdeksän työroolia, joita ihmiset voivat käyttää työssä ja eri ryhmätilanteissa. Sinun tulee arvioida, mitkä kuvatuista rooleista ovat ominaisia sinulle ja mitkä taas eivät?

Jos sinulla on TUNNUS, aloita vastaaminen tästä.

SOSIAALISET TILANTEET -KUVAT

Tämä tehtävä sisältää erilaisia sosiaalisia tilanteita esittäviä kuvia. Valikossa on kolme vaihtoehtoista tehtäväsarjaa: työtilanteet, ohjaustilanteet ja potilastilanteet.

Jos sinulla on TUNNUS, aloita vastaaminen tästä.

VAIKUTTAMISTYYLIEN ARVIOINTI

Tehtävässä on kuvattu yhdeksän vaikuttamisen tyyliä, joita ihmiset voivat käyttää eri sosiaalisissa tilanteissa. Sinun tulee arvioida, mitkä kuvatuista tyyleistä ovat ominaisia sinulle ja mitkä taas eivät?

Jos sinulla on TUNNUS, aloita vastaaminen tästä.

CASE-HARJOITUKSET

Tehtävässä  luet ensin työhösi liittyvää teemaa tai jotakin tilannetta kuvaavan tekstin tai artikkelin. Sen jälkeen sinun tulee laatia kirjallinen analyysi tuon kuvauksen perusteella ja/tai vastata eri kysymyksiin.

Jos sinulla on TUNNUS, aloita vastaaminen tästä.

JOHTAMISVALMIUKSIEN ARVIOINTI

Tehtävässä on kuvattu 32 johtamis- ja esimiestyössä tarvittavaa valmiutta tai kompetenssia. Sinun tulee arvioida, miten hyvin suoriudut näistä johtamistyön eri osa-alueista. Missä ovat vahvuutesi ja missä venymis- tai kehittymisalueesi?

Jos sinulla on TUNNUS, aloita vastaaminen tästä.

SUORIUTUMISTEHTÄVÄT

Nämä tehtävät ovat erilaisia mm. ongelmanratkaisua, tarkkaavaisuutta, loogista ajattelua, päätöksentekoa ja organisointitaitoja mittaavia testejä, tehtäviä tai simulaatioharjoituksia.

Jos sinulla on TUNNUS, aloita vastaaminen tästä.

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN

Tässä tehtävässä esitetään sarja kasvokuvia, jotka kuvaavat erilaisia tunnetiloja. Sinun tehtävänäsi on yrittää tunnistaa ja nimetä minkälaisessa tunnetilassa kuvassa esiintyvä henkilö on.

 

Jos sinulla on TUNNUS, aloita vastaaminen tästä.